Social Media Awards Turkey ödüllendirmesi artık Brandverse Awards kapsamında gerçekleşiyor. Başvurularınız için www.brandverseawards.com adresini ziyaret edebilir, tüm Social Media Awards Turkey kategorilerine Dijital bölüm alanında erişebilirsiniz.

Yarışmaya 1 Ocak 2021 - 1 Mayıs 2022 dönem aralığında gerçekleştirilen projelerle 12 Mayıs 2022 saat 23.59'a dek başvuru yapılabilir. Aksi belirtilmeyen kategorilerin başvurularında maksimum 2 dakika uzunluğunda case video yer alması gereklidir.

Yarışmaya katılım bedeli her bir başvuru için 950 TL + KDV şeklindedir.

Sosyal Medya
Kampanyası
Gerçek Zamanlı
Kampanya
Özel Gün
Kampanyası
Mikrosite
Kampanyası

Sosyal medyayı merkez alan kampanyaların yarıştığı bu kategoriye Facebook, Twitter, Instagram ve YouTube başta olmak üzere tüm sosyal medya kanallarında gerçekleştirilen kampanyalar katılabilir. Katılacak kampanyaların temel odak noktasının sosyal medya kanalları olması ve ana stratejinin sosyal medya üzerine kurgulanmış olması gerekmektedir.

Kampanya dahilinde mikrositeler, sosyal medya uygulamaları, mobil uygulamalar ve konvansiyonel mecra kullanımları, sosyal medya kampanyasının destekleyici unsuru olarak yer alabilirler.

Gündemdeki olaylara ilişkin hazırlanan yaratıcı kampanyalar ve sosyal medya paylaşımlarının yarıştığı Gerçek Zamanlı Kampanya kategorisi, markaların sosyal medyada hızlı ve doğru karar alma başarılarını değerlendirir.

Bu kategoriye katılacak proje, içerik ve kampanyaların sosyal medyadaki gündeme ilişkin yaratıcı, hızlı ve kullanıcı etkileşimi odaklı çalışmalarla gündeme dahil olması gerekmektedir.

Sosyal medyada önemli günlere ilişkin hazırlanan en başarılı kampanyaları, içerikleri ve çalışmaları değerlendiren bu kategoriye Facebook, Twitter, Instagram ve YouTube başta olmak üzere bir veya birden fazla sosyal medya kanalında özel günlerle ilgili gerçekleştirilen tüm projeler katılabilir.

Kampanyaların resmi bayramlar, anneler günü gibi özel günler, tüm Türkiye tarafından takip edilen organizasyonlar gibi spesifik günlere ilişkin çalışmalar olmaları ve ilgili özel günde veya öncesinde yayınlanmaları gerekmektedir. Kategoriye katılan çalışmaların sosyal medya odaklı olmalıdır. Çalışmalar web siteleri ve konvansiyonel medya gibi diğer kanallarla da desteklenmiş olabilir.

Marka, ürün, hizmet veya özel günler kapsamında hazırlanan kampanyalarda sosyal medyayı en etkin ve yaratıcı şekilde kullanan mikrositelerin değerlendirildiği kategoridir.

Bu kategoride yer alacak sitelerin kısa veya sınırlı bir dönem için, bir kampanya dahilinde hazırlanmış olmaları gerekmektedir. Kampanyalardan bağımsız, uzun dönemli kullanılacak veya bir kuruma ait web siteleri bu kategoriye katılamaz. Bu kategoriye başvurularda case video zorunlu değildir.

Kurumsal
Blog
Fikir Önderi ve
Fenomen Kampanyası
Sosyal Medyada
Verinin Etkili Kullanımı
Viral
Video

Markalar tarafından kurumsal iletişim ve/veya pazarlama iletişimi amacıyla oluşturulan veya kurumun yer aldığı sektörle ilgili belirli bir tema üzerine kurgulanan bloglar bu kategoriye katılabilir.

Bu kategoride yer alacak sitelerin blog formatında olmaları ve kurumun ana sitesi olmamaları gerekmektedir. Kurum sitesi altında yer alan blog başlıkları bu kategoriye katılabilir. Katılan kurumsal blogların 1 Nisan 2020 – 1 Nisan 2021 dönemindeki güncel çalışmaları değerlendirilecektir. Bu kategoriye başvurularda case video zorunlu değildir.

Markalar tarafından sosyal medyada fikir önderleri, uzmanlar veya fenomenler ile beraber gerçekleştirilen, marka mesajının hedef kitleye etkili şekilde ulaştırıldığı çalışma ve kampanyalar bu kategoriye katılabilir.

Web, sosyal medya, mobil, offline veya farklı kanallardan elde ettiği veriyi yaratıcı ve etkili şekilde kullanarak marka başarısını arttırmayı hedeflemiş olan, veri temelli tüm sosyal medya kampanyaları bu kategoride yer alabilir.

Sosyal medya kanallarında veya web sitelerinde yayınlanmak üzere hazırlanan, temel yayılım stratejisi viral pazarlama olan tüm video içerikler bu kategoride yer alabilir.

Bu kategoride yer alan içerikler medya satın alma, reklam veya fenomen iletişimi ile desteklenmiş olabilir, ancak kampanyanın ana etkisinin viral olması gereklidir.

Sosyal CRM
Yönetimi
Sayfa ve Topluluk
Yönetimi
Online Offline
Entegrasyonu
Sosyal Sorumluluk
İletişimi

Sosyal medyayı ve/veya dijital kanalları müşteri ilişkileri yönetiminde kullanan, dijital kanalların sağladığı anlık, çift yönlü ve bire bir iletişim fırsatlarını değerlendirerek müşteri memnuniyetini arttırmayı amaçlayan tüm çalışmalar bu kategoride değerlendirilir.

Bu kategoriye kurumun kendisi veya ajans, çağrı merkezi gibi kurumun müşteri ilişkileri yönetiminde aktif rol oynayan iş ortakları başvurabilir. Bu kategoriye başvurularda case video zorunlu değildir.

Dijital kanallarda hayran topluluğunu oluşturup en iyi yöneten, takipçi kitlesiyle güçlü iletişim kuran ve marka elçileri ile çift yönlü ilişkiler yöneten tüm marka iletişim stratejileri bu kategoride değerlendirilir.

Bu kategoriye başvurularda case video zorunlu değildir.

Dijital ile offline kanallarda bütünleşik yürütülen tüm çalışmalar bu kategoride yer alabilir.

İnteraktif etkinlikler, sosyal medyanın sahada kullanımı gibi dijital ve dijital olmayan faaliyetleri birleştiren projeler bu kategoride değerlendirilir.

Doğrudan sosyal medya üzerinden kurgulanan veya sosyal medyaya uyarlanan yaratıcı ve/veya etkili sosyal sorumluluk projeleri bu kategoride yer alabilir.

Proje/kampanya ticari bir kuruluş veya kar amacı gütmeyen bir organizasyon tarafından gerçekleştirilmiş olabilir.

Mobil Odaklı
Kampanya
Mobil
Uygulama
Kurumsal
Web Sitesi
Dijital PR
Çalışması

Markalar tarafından mobil cihazlarda gösterilmek üzere hazırlanan, mobil cihazların özelliklerini kullanan ve mobil kullanıma odaklanan tüm çalışma ve kampanyalar bu kategoriye katılabilir.

Bu kategoriye katılacak çalışmaların ana odağının mobil olması gereklidir. Çalışmalar online ve offline diğer mecralarda da yer almış olabilir.

Mobil cihazlar için hazırlanmış uygulamaların yarıştığı bu kategoriye iOS, Android veya diğer işletim sistemleri için native, hibrid veya web temelli hazırlanmış tüm mobil uygulamalar katılabilir.

Bu kategoride yer alacak uygulamaların 1 Nisan 2020 – 1 Nisan 2021 döneminde hazırlanmış veya yenilenmiş olmaları gerekmektedir.

Kurumların web sitelerini değerlendiren bu kategoriye kurum, marka, ürün ve/veya hizmetler için hazırlanan tüm kurumsal web siteleri katılabilir.

Bu kategoride yer alacak sitelerin kurumun ana web sitesi olması gerekmektedir. Katılan web sitelerinin 1 Nisan 2020 – 1 Nisan 2021 döneminde hazırlanmış veya yenilenmiş olmaları gerekmektedir. Bu kategoriye başvurularda case video zorunlu değildir.

Marka, kurum, hizmet ve/veya ürünlerle ilgili yapılan, markanın dijital iletişimine odaklanan tüm dijital halkla ilişkiler projeleri bu kategoriye katılabilir.

Fenomenler, bloggerlar ve/veya fikir önderleriyle yapılan PR çalışmaları, etkinlikler ve workshoplar; 360 derece PR çalışmaları, dijital basınla yapılan işler gibi tüm dijital iletişim odaklı projeler bu kategoride yer alabilir.

Arama Motoru
Kampanyası
Online Medya
Satın Alma
Online
Reklam
İçerik Pazarlama
Kampanyası

Web, sosyal medya ve mobilde gerçekleştirilen rich media kampanyalarını değerlendiren bu kategoriye hareket, banner, video, ses, animasyon, floating veya diğer rich media unsurlarını içeren tüm çalışmalar katılabilir.

Bu kategoriye katılacak rich media kampanyaları bağımsız olabileceği gibi, farklı bir sosyal medya veya web kampanyasını destekler nitelikte de olabilir.

Arama motorlarında gerçekleştirilen kampanyaları değerlendiren bu kategoriye arama motoru optimizasyonu, arama motoru pazarlaması veya arama motorlarının yaratıcı kullanımına odaklanan tüm kampanyalar katılabilir.

Bu kategoriye katılacak arama motoru kampanyaları bağımsız olabileceği gibi, farklı bir sosyal medya veya web kampanyasını destekler nitelikte de olabilir. Bu kategoriye başvurularda case video zorunlu değildir.

Bu kategoride sosyal medya reklamcılığının en başarılı ve/veya yaratıcı örnekleri değerlendirilir.

Kategoriye katılacak projeler sosyal medya dışında da medya kullanımı yapmış olabilir. Burada ön koşul, yapılan satın almanın sosyal medya odaklı olmasıdır. Bu kategoriye başvurularda case video zorunlu değildir.

Sosyal medyada veya web sitelerinde yayınlanmak üzere hazırlanan, kullanıcılar tarafından yoğun şekilde izlenen video, interaktif ve farklı reklam formatları bu kategoride yer alabilir.

Bu kategoride yer alan içerikler medya satın alma, rich media, reklam veya fenomen iletişimi ile desteklenmiş olabilir.

Sosyal medya kanallarında paylaşılmak üzere özel olarak üretilen, yaratıcılığı yüksek ve/veya hedef kitleyle iletişimde farklılık yaratan, seri veya tek her türlü ileti, video, metin, animasyon, banner ve diğer içerik bu kategoride yer alabilir.

Kategoriye yapılacak başvurular, işin yaratıcılığı ve sağladığı etki üzerinden değerlendirilecektir. Bu kategoriye başvurularda case video zorunlu değildir.

Yeni Teknolojilerin
Kullanımı
Farklı Fikirler
Küçük Bütçeli
Büyük İşler
Toplumsal
Cinsiyet Eşitliği

Yeni teknolojileri yaratıcı ve/veya yenilikçi şekilden kullanan tüm kampanyalar bu kategoriye başvurabilir.

Yeni fikirlerle öne çıkan, yaratıcılığı zirveye taşıyan, keşfedilmemiş denizlere yelken açan tüm projeler bu kategoride yer alabilir.

Bu kategoride yer alacak projeler için en önemli nokta, yenilikçi ve yaratıcı fikirlere odaklanmasıdır. Kampanya Facebook, Twitter, Youtube gibi popüler kanallara ek olarak Spotify, Pinterest, Twitch, sözlükler, forumlar gibi farklı mecralarda da yapılmış olabilir.

Dijital dünyada küçük bütçeler kullanarak büyük ses getiren tüm kampanyalar bu kategoriye başvurabilir. Kampanya dahilinde viral yayılım, PR, fikir önderi ortaklığı ve mecranın yaratıcı kullanımı gibi dinamikler kullanılmış olabilir.

Kampanyanın ana odak noktasının Facebook, Twitter, Instagram, YouTube veya diğer sosyal medya kanallarında olması gereklidir. Bu kategoride yarışacak çalışmalarda reklam satın alma dahil toplam bütçenin 100,000TL altında olması ve başvuru esnasında kullanılan bütçeyi destekleyici veriler gereklidir.

Toplumsal cinsiyet eşitliğine pozitif katkı sağlamak için hayata geçirilen, kalıp yargıların kırılmasında etkili olmayı ve cinsiyet eşitsizliği konusunda farkındalık yaratmayı amaçlayan tüm projeler ve dijital kampanyalar bu kategoride yarışabilir.

Çalışmalar online&offline mecralarda yer almış ve reklam veya fenomen/fikir önderi iletişimiyle desteklenmiş olabilir.

SocialBrands Veri Analitiği Ödülleri, tüm sektörlerden markaların yıl boyunca sosyal medya performanslarını tamamen tarafsız ve veriye dayalı olarak hazırlanan SocialBrands sosyal medya marka endeksi sonuçlarına göre değerlendirir.

* SocialBrands Veri Analitiği Ödülleri başvuru gerektirmez. Kazanan markalar ödül töreninde açıklanacaktır.

ALIŞVERİŞ

Alışveriş
Merkezleri
Online Sipariş
Mağazalar
Zincir
Marketler
Teknoloji
Marketleri
Kültür
Sanat
Online
Alışveriş
Online Alışveriş
Çocuk Bebek
İlan
Moda

DAYANIKLI TÜKETİM

Ev
Geliştirme
Ev ve Yaşam
Küçük
Ev Aletleri
Mobilya

EĞİTİM

Özel İlk-Orta
Eğitim Kurumları
Üniversiteler
Vakıf Üniversiteleri

EĞLENCE VE YAŞAM

Fast Food
Cafe
Dijital TV
Platformları

ENERJİ

Akaryakıt
Şirketleri
Enerji

FİNANS

Bankalar
Katılım Bankaları
Kredi Kartları
Online Bankacılık

GİYİM

Mücevherat
Aksesuar
Ayakkabı
Erkek Giyim
Giyim
Mağazacılık
İç Giyim
Kadın Giyim
Günlük Giyim

HIZLI TÜKETİM

İçecek
Kişisel
Bakım
Temizlik
Çikolata
Gıda Şirketleri
Network
Pazarlama
Süt Ürünleri
Temel Gıda

KÜLTÜR VE SANAT

Mekan ve
Etkinlikler
Müzeler

KURUMSAL

Holdingler
Kariyer

OTOMOTİV

Otomotiv
Üreticileri
Lastik
Üreticileri
Motorsiklet
Yan Sanayi

SERVİS VE PLATFORMLAR

Servis ve
Platformlar

SAĞLIK

Sağlık
Kurumları
İlaç

SEYAHAT

Araç
Kiralama
Havalimanları
Hava Yolu Şirketleri
Oteller
Tur
Şirketleri
Kara Yolları
Ulaşım

TEKNOLOJİ

Telekomünikasyon
Teknoloji
Üreticileri
Savunma Sanayi

ÜRÜN HİZMETLER

Kargo
Şirketleri
Sigortacılık
Bireysel Emeklilik
Hayat Sigortaları
Güvenlik

YAPI

Boya
Gayrimenkul
İnşaat
İklimlendirme
Seramik