GİZLİLİK BİLDİRİMİ

 1. Social Media Awards Turkey, kullanıcıların ve üyelerin, bireysel veya kurumsal gizliliğini korumak ve tüm teknolojik servislerden maksimum yararlanmasını sağlayabilmek amacıyla; bireysel / kurumsal bilgi ve veri güvenliği için çeşitli ilkeler benimsemiştir. Bu gizlilik ilkeleri; Social Media Awards Turkey ve Social Media Awards Turkey’e bağlı tüm internet siteleri, tüm mobil uygulamaları ve tüm alt hizmetler üzerinde veri toplanması ve/veya kullanımı konusunda uygulanmak üzere belirlenmiş ve beyan edilmektedir.
 2. Social Media Awards Turkey ve Social Media Awards Turkey’e bağlı internet sitelerini ziyaret etmekle ve/veya mobil uygulamalarını kullanmakla ve/veya kayıtlı üye olmakla belirtilen bu ilkelerin tümü Kullanıcı tarafından kabul edilmiş addolunur. Social Media Awards Turkey, kendisine bağlı internet sitelerinde iletişim başlıklı sayfada belirtilen iletişim adreslerinden birisi ile kendisine yapılacak geri beslemeler doğrultusunda, “Gizlilik Bildirimi” bölümünde düzeltme ve güncelleme gibi işlemleri, önceden bildirmeksizin her zaman yapma hakkına sahiptir.
 3. Social Media Awards Turkey, Kullanıcılar tarafından Social Media Awards Turkey ve Social Media Awards Turkey’e bağlı internet siteleri ve/veya mobil uygulamaları üzerinden kendisine elektronik ortamdan iletilen her türden bireysel / kurumsal bilgileri ve verileri, yarışma kapsamında Social Media Awards Turkey jürisi haricinde üçüncü kişilere açıklamayacaktır. Social Media Awards Turkey, e-posta, SMS veya telefon ile iletişim faaliyetlerinde, Türkiye yasalarının düzenlediği şekilde izinli bülten gönderebilir, izinli pazarlama yapabilir, çeşitli araç ve yöntemlerle bu iletişim faaliyetlerinden istatistiki amaçlı veriler toplayabilir. Social Media Awards Turkey, kullanıcının isteği dışında iletişim faaliyeti yapmamayı, izin alınmaksızın pazarlama yapmamayı, kullanıcının sistemden ücretsiz ve kolayca çıkabilmesini sağlayacak araçlar sunmayı beyan ve taahhüt eder. Social Media Awards Turkey, kendisine iletilen bireysel / kurumsal verileri ve bilgileri, bilgilerin toplanması ile ilgili açıklanan yukarıdaki amaçlar dışında üçüncü kişilerle kesinlikle paylaşmayacak, satışını yapmayacak ve hiç bir şart altında kullanılmasına izin vermeyecektir.
 4. Social Media Awards Turkey ve Social Media Awards Turkey’e bağlı internet sitelerinde ve/veya mobil uygulamalarında olası muhtemel sistemsel sorunların tanımlanabilmesi ve bu sorunların acil olarak giderilmesi için, Social Media Awards Turkey, gerektiğinde kullanıcıların IP adresini, diğer iletişim bilgilerini, sosyal ağlardaki kullanıcı hesabında bulunan kayıtlı bilgileri kaydedebilir ve bu kayıtları anılan bu amaçlarla kullanabilir. Bu veriler / bilgiler, Social Media Awards Turkey tarafından kullanıcılarını genel anlamda tanımlamak ve kapsamlı şekilde demografik veri oluşturabilmek amacıyla kullanılabilir. Social Media Awards Turkey’in 5651 sayılı yasada ve bağlı yönetmeliklerde belirtilen trafik verisi saklama yükümlülükleri ayrıca saklıdır.
 5. Social Media Awards Turkey, Social Media Awards Turkey’e bağlı internet siteleri içerisinden ve/veya mobil uygulamalarından başkaca sitelere link (bağlantı) sağlayabilir. Anlaşmalı olduğu üçüncü tarafların reklamlarını, başvuru formlarını, duyurularını, anketlerini yayınlayabilir. Social Media Awards Turkey, kullanıcıları bu formlar, duyurular, anketler ve reklamlar aracılığıyla reklamveren veya anlaşmalı üçüncü tarafların sitelerine / hizmetlerine / mobil uygulamalarına yönlendirebilir. Social Media Awards Turkey, bu link (bağlantı) yoluyla erişilen diğer sitelerin ve/veya mobil uygulamaların gizlilik uygulama ve politikalarına, ayrıca barındırdıkları görsel, metinsel her tür içeriklerine ilişkin olarak hiç bir sorumluluk taşımamaktadır.
 6. Kullanıcıya ait bireysel / kurumsal bilgiler, ad ve soy ad, adres, telefon numarası, elektronik posta adresi ve kullanıcıyı tanımlamaya yönelik diğer her türlü bilgi olarak anlaşılır. Social Media Awards Turkey, işbu gizlilik bildiriminde aksi belirtilmedikçe bireysel / kurumsal bilgilerden herhangi birini Social Media Awards Turkey’in işbirliği içinde olmadığı şirketlere ve üçüncü kişilere hiç bir şekilde açıklamayacaktır. Social Media Awards Turkey, aşağıda sayılan hallerde ise işbu gizlilik bildirimi hükümleri dışına çıkarak kullanıcılara ait bilgileri üçüncü kişilere açıklayabilecektir. Bu durumlar;
  1. Yürürlükte bulunan mevzuat ve iç hukukta da etkili uluslararası anlaşmalardaki yasal zorunluluklara uyulmasının gerektiği haller,
  2. Social Media Awards Turkey’in kullanıcılarıyla arasındaki sözleşmelerin gereklerinin yerine getirilmesi ve bunların uygulamaya konulmalarıyla ilgili hallerde,
  3. Yetkili idari ve/veya adli makamlar tarafından usuli yöntemine uygun olarak yürütülen bir araştırma veya soruşturma doğrultusunda kullanıcılarla ilgili bilgi talep edilmesi hallerinde,
  4. Kullanıcıların haklarını veya güvenliklerini koruma amacıyla bilgi verilmesinin gerekli olduğu hallerde.
 7. Social Media Awards Turkey, kullanıcıların Social Media Awards Turkey ve Social Media Awards Turkey’e bağlı internet siteleri ve/veya mobil uygulamalardaki kullanım bilgilerini, teknik bir iletişim dosyası olan çerezler (Cookie) kullanarak, Uygulama kullanımı hakkındaki bilgileri IP ya da Sosyal Ağ hesabı kullanıcı verileri ile elde edebilir. Çerez denilen teknik iletişim dosyası, internet sitesini zamansal oranlamalı olarak kaç kişinin kullandığını, bir kişinin ilgili internet sitesini hangi amaçla, kaç kez ziyaret ettiği ve ne kadar kaldığı hakkında istatistiki bilgiler elde etmeye ve kullanıcılar için özel olarak tasarlanmış kullanıcı sayfalarından dinamik çeşitlilikle reklam ve içerik üretilmesine yardımcı olmak üzere tasarlanan ve kullanılan veri dosyasıdır. Kullanıcılar dilerlerse çerezlerin bilgisayarlarına yerleştirilmemesi veya bu türden bir dosyasının gönderildiğinde ikaz verilmesini sağlayacak biçimde tarayıcılarının ayarlarını her zaman değiştirebilirler.
 8. Social Media Awards Turkey tarafından Site ya da Uygulamalar içerisinde düzenlenebilecek periyodik veya periyodik olmayan anketlere cevap veren kullanıcılardan talep edilebilecek bilgiler de, Social Media Awards Turkey ve işbirliği içindeki kişi ya da kurumlar tarafından bu kullanıcılara doğrudan pazarlama yapmak, istatistiki analizler yapmak ve özel bir veri tabanı oluşturmak amacıyla da kullanılabilmektedir.
 9. Social Media Awards Turkey, işbu gizlilik bildiriminde geçen hükümleri gerekli gördüğü anlarda Social Media Awards Turkey ve Social Media Awards Turkey’e bağlı internet siteleri ve/veya mobil uygulamalarında yayınlamak şartıyla değiştirebilir. Social Media Awards Turkey’ın değişiklik yaptığı gizlilik bildirimi hükümleri Site’de veya Uygulamada yayınlandığı tarihte yürürlüğe girmiş kabul edilirler.
 10.  Tescilli haklar – Social Media Awards Turkey tarafından üretilen ve paylaşılan tüm içeriklerin fikri mülkiyeti Tick Tock Boom ve Rota Yayın’a aittir. Social Media Awards Turkey marka adı, logoları, alan adları ve diğer marka özellikleri yazılı izin almadan kullanılamaz. Social Media Awards Turkey tarafından yazılı izin verilmediği sürece siteye ait kaynak kodları, web sitesi, toplanan veriler kopyalanamaz, çoğaltılamaz, değiştirilemez, veri madenciliğine tabi tutulamaz, tersine mühendislik yapılamaz.
 11. Social Media Awards Turkey tarafından üçüncü kaynaklardan gönderilen verilerin ve içeriklerin tüm fikri mülkiyeti orijinal fikir sahibine aittir. Bu içeriklerin değiştirilmesi, çoğaltılması, satılması hakları içerik sahibine aittir.
 12. İşbu sözleşme Harmancı Giz Plaza Esentepe Mah. Harman1 Sok. No:5 Kat:2 Esentepe – Şişli / İSTANBUL adresinde bulunan TTBOOM Dijital İnteraktif Medya A.Ş ve Fulya Mahallesi. Ortaklar Cad. No:29/A Şişli İSTANBUL adresinde bulunan Rota Yayın Yapım Tanıtım Ticaret Ltd. Şti. ile; www.socialmediaawardsturkey.com adresi üzerinden işbu sözleşme kapsamındaki hizmetleri alan, unvanını ve iletişim bilgilerini girerek elektronik ödeme yapan gerçek ve tüzel kişiler arasında akdedilmiştir.